Assurances / verzekeringen Marsh

marshVos assurances Marsh / Uw verzekeringen Marsh

Beter verzekerd voor minder geld?

Als lid van de Vereniging van Medisch Afgevaardigden van België, geniet u voortaan van een doeltreffendeservice en uitzonderlijk voordelige voorwaarden voor al uw privé-verzekeringen.Vanaf nu, kan u uw voertuig, uw huis en uw gezin laten verzekeren en aanzienlijk minder betalen, en dit dankzijeen exclusief verzekeringsplan ontwikkeld door Marsh, uw verzekeringsmakelaar, in samenwerking metgespecialiseerde verzekeraars.Vraag ons vrijblijvend een offerte, aangepast aan uw situatie voor uw verzekeringen zoals bv brand, diefstal,voertuig, BA familiale, huispersoneel, privé-ongevallen, pensioensparen, enz. De gezinsleden (echtgeno(o)te,wettelijk samenwonende en kinderen ten laste van minder dan 25 jaar kunnen er ook van genieten.Vragen?Neem dan nu contact op met Anne-Marie Kivula bij Marsh of raadpleeg onze website. Voor een persoonlijkonderhoud, contacteer ons voor een afspraak.

Mieux assuré à moindre coût?

En tant que membre de l’association des Délégués Médicaux de Belgique, vous pouvez bénéficier d’unservice sur mesure et de conditions extrêmement avantageuses pour l’ensemble de vos assurancesprivées.Vous pouvez, dès à présent, assurer votre voiturevotre maison et votre famille tout en réalisant deséconomies substantielles sur votre budget assurances grâce au programme exclusif développé par Marsh,courtier d’assurances international en collaboration avec des assureurs spécialisés.N’hésitez pas à nous demander une offre « sur mesure », sans engagement, pour toutes vos assurances tellesque incendie, vol, automobile, moto/cyclo, RC familiale, gens de maison, individuelle accidents, épargnepension,etc. Faites également profiter votre conjoint/cohabitant ainsi que vos enfants à charge de moins de25 ans de ces avantages!Des questions?Prenez contact avec Anne-Marie Kivula chez Marsh ou consultez notre site. Pour un entretien personnalisé,n’hésitez pas à nous appeler afin de fixer un rendez-vous à votre meilleure convenance.

Contact : Anne-Marie Kivula, Marsh-Affinity, Boulevard du Souverain 2 Vorstlaan, Bruxelles 1170 BrusselT : 02/674 97 69 – F : 02/674 99 38 – anne-marie.kivula@marsh.com