Job : Farmaceutisch Afgevaardigde (M/V/X) Vlaanderen

Farmaceutisch Afgevaardigde (M/V/X) Vlaanderen

Wilt u uw carrière voortzetten in een dynamische, innoverende en krachtige groep? De PiLeJe Groep heeft als missie gezondheidsoplossingen te ontwikkelen en te verspreiden, die worden voorgeschreven door professionals en die het behouden en onderhouden van het gezondheidskapitaal van elk individu als doel hebben.

Bij onze dochteronderneming in de Benelux wordt u onder de verantwoordelijkheid van de Uitvoerende Directie eerst opgeleid in ons gezondheidszorgproject, onze producten en onze hulpmiddelen. Vervolgens is uw opdracht:

 • De commerciële ontwikkeling van uw sector: de ontwikkeling van de omzet;
 • U verzorgt de promotie van de producten en concepten van de PiLeJe Groep onder de apothekers;
 • U legt de behoeften van de apothekers vast en stelt aangepaste oplossingen voor in overeenstemming met de instructies van het bedrijf;
 • U geeft leiding aan uw sector door de actieplannen en de daaraan verbonden doelstellingen te volgen;
 • U organiseert de technisch-commerciële vergaderingen en opleidingen, zowel overdag als ‘s avonds, binnen uw sector en neemt de leiding en de opvolging hiervan op u;
 • U maakt gebruik van de beschikbare hulpmiddelen en procedures om verslag te geven van uw activiteit (verslagen van bezoeken, vergaderingen enz.);
 • U volgt de orders, helpt de boekhoudafdelingen bij het incasseren van de facturen en bij alle andere diensten voor het afhandelen van de problemen die zich voordoen;

PROFIEL

 • VWO-diploma + 2-5 jaar Business School of diploma van Farmaceutisch afgevaardigde met een geslaagde commerciële ervaring in de farmaciesector van meer dan 2 jaar
 • Tweetalig FR/NL
 • Kennis van Micronutritie, Fytotherapie, Gepersonaliseerde nutritie wordt zeer op prijs gesteld
 • Beheersing van verkoop- en onderhandelingstechnieken is essentieel
 • U bent zelfstandig, georganiseerd en beschikt over voortreffelijke persoonsrelaties

OVERIGE INFORMATIE

 • Sector: Vlaanderen
 • Gewenste datum van indiensttreding: 4 januari 2021
 • Soort contract: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Status: handelsvertegenwoordiger[K1] 
 • Salaris: afhankelijk van het profiel en de ervaring
 • Functie open voor personen met een handicap

Als uw profiel overeenkomt en u interesse heeft in deze job, kan u uw CV met sollicitatiebrief naar het volgende e-mailadres sturen :

info-benelux@pileje.com

Tot zeer spoedig!


Délegué(e) Pharmaceutique Flandre (H/F/X)

Vous souhaitez évoluer dans un groupe dynamique, innovant et performant ? Le groupe PiLeJe a pour vocation d’élaborer et de diffuser des solutions santé, prescrites par des professionnels et destinées à préserver et maintenir le capital santé de chacun.

Au sein de notre filiale Benelux, sous la Responsabilité de la Directrice des Opérations et après avoir été formé(e) à notre projet de santé, à nos produits et à nos outils, vous :

 • Etes chargé(e) du développement commercial de votre secteur : évolution du CA;
 • Assurez la promotion des produits et concepts du Groupe PiLeJe, auprès des Pharmaciens ;
 • Evaluez les besoins des Pharmaciens et présentez les solutions adaptées, selon les consignes de la société ;
 • Animez votre secteur en suivant les plans d’actions et les objectifs associés ;
 • Etes amené(e) à organiser, animer, et suivre sur un plan technico-commercial les réunions et formations de votre secteur, en journée et en soirée ;
 • Utilisez les outils et procédures mis à disposition pour assurer un reporting de votre activité (comptes-rendus de visite, de réunions…) ;
 • Suivez les commandes, assistez les services comptables pour le recouvrement des factures et tout autre service pour le traitement des problèmes qui viendraient à apparaître.

PROFIL

 • Bac +2/5 type Ecole de Commerce ou diplôme de Délégué(e) Pharmaceutique avec expérience commerciale réussie en Pharmacie de plus de 2 ans
 • Bilingue FR/NL
 • Connaissances de la Micronutrition, Phytothérapie, Nutrition individualisée vivement appréciées
 • Maîtrise des techniques de vente/négociation indispensable
 • Vous savez faire preuve d’autonomie, d’organisation et jouissez d’un excellent relationnel

AUTRES INFORMATIONS

 • Secteur : Flandre
 • Prise de fonction souhaitée : 4 Janvier 2021
 • Type de contrat : CDI
 • Statut : représentant de commerce
 • Rémunération : selon le profil et l’expérience
 • Poste ouvert aux personnes en situation de handicap

Si votre profil correspond et que vous êtes intéressé(e)(s), merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : info-benelux@pileje.com

A très vite !


Ce contenu a été publié dans Pileje. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.